Halåssetra

grinda
Grinda inn mot Halåssetra må være lukket på denne tiden av året , for her beiter det sauer . Man kan ofte høre sauebjellene når man sitter på setra.
steinbua
Steinbua , som var den første bua som ble reist. Gjennoppbyggingen av Halåssetra begynte i 1997 . pr. i dag er det reist 2 buer til , dvs. den ene er ei seterbu og det andre et wc. Det er også begynt på murene til det som en gang var en sommerfjøs . Jeg tror den skal brukes til lagerplass. Hver sommer er det utegudstjeneste her i
" Halåskatedralen " som Kari Prest kaller den.
mamma og sindre på halåssetra
mamma og Sindre tar en rast  på en fin sommerdag
seterbua1
2 buer
De 2 andre buene .  Går man videre fra Halåssetra kommer man bla. til Trolldalen og Trolldalsvatnet , som  forsyner Ormen Lange med vann.
utsikt mot kr.sund
På vei ned igjen , her ser man mot Averøy, Storlandet , Gjemnes - retning Kristansund.