Den som sladrer til quiltepolitiet, får bank ;)


Slik er de og slik blir de og borte vekk ble begge  :)


Broderiet er en levning fra en fortrengt fortid.